Oikeudelliset palvelut Lahdessa ja Heinolassa

Ota yhteyttä

Lahdessa ja Heinolassa toimiva Asianajotoimisto Lehtinen & Koponen Oy tarjoaa monipuoliset oikeudelliset palvelut yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille Lahdessa, Heinolassa ja muualla Suomessa. Meillä on pitkä kokemus avustamisesta erilaisissa oikeudellisissa kysymyksissä ja osaamisemme kattaa laajasti eri oikeudenalat, kuten perhe- ja perintöoikeuden, rikosoikeuden, kiinteistöoikeuden, työoikeuden, sopimusoikeuden sekä yritys- ja yhdistysoikeuden.

Lapsiin ja avioeroihin liittyvät asiat

Meillä on vahvaa osaamista lapsiin ja avioeroihin liittyvissä asioissa. Saat apuamme esimerkiksi omaisuuden osittamiseen sekä lapsen huoltoon, tapaamisen ja elatukseen liittyvissä järjestelyissä.

Lue lisää

Perintöihin ja testamentteihin liittyvät asiat

Asianajajamme palvelevat kokemuksella kaikissa testamentteihin, perintöihin ja perunkirjoituksiin liittyvissä kysymyksissä. Meillä on pitkä kokemus toimimisesta pesänselvittäjinä ja -jakajina.

Lue lisää

Avustaja rikoksen uhrille

Avustamme rikoksen uhriksi joutunutta esitutkinnasta oikeudenkäyntiin ja vahingonkorvausten hakemiseen. Rikoksen uhri voi saada korvausta avustajan käyttämisestä. Neuvomme myös näissä kysymyksissä.

Lue lisää

Asianajaja rikoksesta epäillylle

Asianajajamme auttavat rikoksista epäiltyjä esitutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja mahdollisessa muutoksenhaussa. Varmistamme tasapuolisen kohtelun rikosprosessin kaikissa vaiheissa.

Lue lisää

Kiinteistö- ja asuntokauppariita-asiat

Tarjoamme osaavien asianajajien apua kiinteistö- ja asuntokauppariita-asioihin. Autamme esimerkiksi kaupan virheisiin liittyvien korvausvastuiden selvittämisessä sekä asunto- ja kiinteistökauppojen purkamiseen liittyvissä vaatimuksissa.

Lue lisää

Työelämän lakiasiat

Tarjoamme ammattitaitoista apua työnantajille ja työntekijöille työelämän lakiasioissa. Neuvomme esimerkiksi työsuhteen solmimiseen, työsuhteen päättämiseen, YT-neuvotteluihin ja kilpailukieltoon liittyvissä asioissa.

Lue lisää

Yritysten ja yhdistysten lakiasiat

Meillä on osaamista ja kokemusta yrityslakiin ja yhdistyslakiin liittyvistä toimeksiannoista. Hoidamme esimerkiksi pk-yritysten juoksevat lakiasiat, autamme riita-asioissa ja sopimusten suunnittelussa. Autamme yhdistyksiä ja säätiöitä toimimaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja ratkaisemaan eteen tulevia ristiriitatilanteita.

Lue lisää

Osaamista sovitteluihin

Toimimme osapuolten avustajina tuomioistuinsovitteluissa erilaisissa riita- ja rikosasioissa. Autamme myös tuomioistuimen ulkopuolella tapahtuvissa sovittelumenettelyissä. Asianajajamme ovat käyneet Suomen Asianajajaliiton sovittelijakoulutuksen.

Lue lisää

Asiakirjat ja muut toimeksiannot

Avustamme muun muassa erilaisten asiakirjojen laatimisessa, saatavien perinnässä, huoneenvuokraukseen ja liiketilojen vuokraukseen liittyvissä kysymyksissä, maanvuokraukseen liittyvissä asioissa sekä maaoikeusasioissa. Tarvittaessa asiantuntijamme auttavat hallintovalitusten ja hallintoriitojen hoitamisessa.

Lue lisää