Sovittelut kokeneiden asianajajien avulla Lahdessa ja Heinolassa

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Lehtinen & Koponen Oy auttaa asiakkaita saavuttamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen sovittelun avulla. Toimimme osapuolten avustajina tuomioistuinsovitteluissa erilaisissa riita- ja rikosasioissa Lahdessa, Heinolassa ja muualla Suomessa.

Sovittelut riita- ja rikosasioissa

Toimistomme tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan ongelmatilanteessa paras mahdollinen lopputulos kokonaistilanne huomioiden. Usein riitatilanteessa asiakkaan kannalta paras lopputulos saavutetaan paremmin neuvotellen ja sopien kuin tuomioistuimessa käsiteltävässä riitaprosessissa.

 

Riitaprosessi on usein viimeinen ratkaisukeino, ja verrattuna sovitteluun se on yleisesti ottaen kallis, pitkäkestoinen ja lopputulokseltaan epävarma. Osapuolet saavat itse vaikuttaa sovittelun kulkuun ja päättää mahdollisen sovinnon ehdot. Olemme erikoistuneet toimimaan osapuolten avustajina tuomioistuinsovitteluissa erilaisissa riita- ja rikosasioissa.

Sovittelumenettelyä voidaan myös hyödyntää tuomioistuimen ulkopuolella vaikkapa silloin, kuin asianosaiset haluavat varmistaa ehdottoman salassapidon asiassaan. Toimistomme kaikki asianajajat, ovat käyneet Suomen Asianajajaliiton sovittelijakoulutuksen, joten voimme toimia osapuolten yhteisestä pyynnöstä sovittelijana heidän välisessään asiassaan.

Tutustu asianajajiimme

Mitä voidaan sovitella?

Yleisissä tuomioistuimissa voidaan sovitella monia riita- ja hakemusasioita. Sovittelu voi liittyä esimerkiksi sopimukseen, perintöön, vahingonkorvaukseen, kiinteistöön, naapurisuhteisiin, huoneenvuokraukseen tai työsuhteeseen. Myös lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevia asioita voidaan sovitella. Rikosasioissa voidaan sovitella vahingonkorvausasioita.

 

Sovittelu on vapaaehtoista. Sen aloittamiseen tarvitaankin kaikkien riidan osapuolten suostumus. Riidan osapuolet voivat yhdessä tai erikseen pyytää käräjäoikeudelta sovittelun aloittamista. Sovittelu edellyttää myös, että asia soveltuu soviteltavaksi, ja sovittelu on osapuolten vaatimuksiin nähden tarkoituksenmukaista. Tuomioistuin päättää sovittelun aloittamisesta.

 

Asian osapuolet voivat pyytää asian siirtämistä sovitteluun myös tuomioistuimessa vireillä olevasta oikeudenkäynnistä. Tuomarikin voi tehdä ehdotuksen sovittelusta.

Kysy lisää

Ammattitaitoiset sovittelijat

Toimistomme asianajajat hoitavat sovitteluja niin sovittelijana kuin myös avustajana asiakkaan tarpeiden mukaan. Asianajaja Mirva Lehtinen ja asianajaja Sanna Koponen ovat Suomen Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon merkittyjä sovittelijoita, joita osapuolet voivat pyytää sovittelemaan asiaansa, jossa he eivät ole itse tai avustajiensa välityksellä päässeet sovinnolliseen ratkaisuun.

Tutustu henkilökuntaamme

Yhteydenottolomake

* Pakolliset kentät

Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota.