Kokeneen rikosasianajajan apua Lahdessa, Heinolassa ja muualla Suomessa

Ota yhteyttä

Oletko joutunut rikoksen uhriksi? Ota yhteyttä – avustamme jo esitutkintavaiheessa. Uhrina sinun ei tarvitse silloin miettiä sitä, mihin sinulla on oikeus ja mitä voit vaatia. Toimistomme rikosasianajajilla on vankka kokemus oikeudenkäyntien hoitamisesta Lahden ja Heinolan seudulla sekä muualla Suomessa.

Apua rikoksen uhriksi joutuneille

Jos olet joutunut rikoksen uhriksi, asiasta on syytä ilmoittaa poliisille. Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian, jotta poliisi pystyy käynnistämään rikoksen selvittämisen. Myös vahingonkorvauksen saaminen voi edellyttää, että olet tehnyt rikosilmoituksen. Rikosilmoituksen voi tehdä rikospaikalle saapuneelle poliisille, menemällä poliisiasemalle tai tietyissä vähäisissä rikoksissa myös poliisin verkkosivuilla. Poliisi kirjaa rikosilmoitukseen tapahtumien kulun sekä asianosaisten ja todistajien henkilötiedot. Rikoksen uhrina sinulla on oikeus saada tekemästäsi rikosilmoituksesta kirjallinen vahvistus.

Asianomistaja eli rikoksen uhri on oikeutettu avustajan käyttöön kaikissa prosessin vaiheissa. Asianomistaja voi saada korvausta avustajan käyttämisestä aiheutuvista kuluista. Korvauksia voi hakea joko omasta oikeusturvavakuutuksestaan tai valtion varoin tarjottavasta oikeusavusta. Oikeusapua annetaan hakijalle hänen taloudellisen asemansa perusteella joko korvauksetta tai omavastuuosuuttaan vastaan. Tietyissä rikoksissa, kuten seksuaalirikoksissa tai vakaviin henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvissa rikoksissa oikeusapua saa tuloista riippumatta. Asianomistaja saa käyttää itse valitsemaansa avustajaa.

 

Asianajajamme voi avustaa poliisikuulusteluissa, rikosperusteisten yksityisoikeudellisten vaatimusten laadinnassa ja oikeudenkäynnissä. Kerromme mielellämme lisää, joten älä epäröi ottaa yhteyttä!

Yhteystiedot

Avustamme jo esitutkintavaiheessa

Poliisi toimittaa rikoksesta esitutkinnan, jossa se selvittää, mitä on tapahtunut, ketkä ovat asian osapuolet ja mitkä ovat rikoksen aiheuttamat vahingot. Poliisi kutsuu rikoksen uhrin tarvittaessa kuulusteluun asianomistajana. Yksinkertaisissa ja selvissä asioissa poliisi voi kuulla asianomistajaa myös puhelimitse.

 

Asianajajaan kannattaa ottaa yhteyttä jo esitutkintavaiheessa. Asianajaja avustaa rikoksen uhria esitutkinnassa ja kuulusteluissa, laatii asiakkaan puolesta mahdollisen korvausvaatimuksen ja avustaa asiakasta myöhemmin asian käsittelyssä oikeudessa.

Epäiltynä rikoksesta

Edustamme oikeudenkäynnissä

Esitutkinnan jälkeen syyttäjä saa poliisilta esitutkintapöytäkirjan. Syyttäjä päättää syytteen nostamisesta eli siitä, viedäänkö asia tuomioistuimen käsiteltäväksi. Jos syyte nostetaan, käräjäoikeus kutsuu yleensä kaikki asianosaiset sekä todistajat oikeudenkäyntiin. Osa rikosjutuista voidaan käsitellä pelkästään kirjallisesti.

 

Oikeudenkäyntiin on hyvä ottaa mukaan rikosasianajaja. Asianajajat ovat Suomen Asianajajaliittoon kuuluvia juristeja, joilta edellytetään ylempää oikeustieteellistä korkeakoulututkintoja, riittävää kokemusta asianajotehtävistä ja asianajotutkinnon suorittamista. Meiltä löytyy kokenutta apua kaikkiin rikosoikeudenkäynteihin – ota yhteyttä!

Yhteystiedot

Yhteydenottolomake

* Pakolliset kentät

Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota.