Lapsiin ja avioeroihin liittyvät lakiasiat Lahden ja Heinolan seudulla

Ota yhteyttä

Mietitkö kenties avioeroa? Pohditko, miten lasten elatus järjestyy eron jälkeen? Asianajotoimisto Lehtinen & Koponen Oy palvelee kaikissa avioeroon, lasten huoltoon ja tapaamiseen sekä elatusapuun liittyvissä kysymyksissä Lahden ja Heinolan seudulla sekä muualla Suomessa. Perheoikeudelliset palvelumme ovat laajat ja kattavat myös ositukset sekä perintöihin ja testamentteihin liittyvät asiat.

Avioero ja ositus

Avioerotilanteessa edessä on omaisuuden osittaminen. Puoliso voi vaatia osituksen toimittamista heti, kun avioerohakemus on tullut vireille käräjäoikeudessa. Osituksessa puolisoiden varat ja velat jaetaan. Osituksessa myös vahvistetaan, mitä omaisuutta kummallekin puolisolle jää eron jälkeen.

 

Autamme kaikkiin ositukseen liittyvissä kysymyksissä. Jos eroavat puolisot ovat samaa mieltä siitä, miten omaisuus tulisi jakaa, he voivat kääntyä yhdessä puoleemme ositussopimuksen tekemiseksi. Jos puolisot taas ovat eri mieltä omaisuuden jaosta, molempien on hyvä hankkia oma asianajaja.

Autamme sinua mielellämme kaikissa avioeroon ja ositukseen liittyvissä asioissa. Voit kääntyä puoleemme myös siinä tilanteessa, että varaudut avioliiton päättymiseen jo ennalta: autamme sinua tekemään avioehtosopimuksen, jonka avulla toisen tai molempien puolisoiden nykyinen tai tuleva omaisuus tai omaisuuden osa voidaan rajata avio-oikeuden ulkopuolelle. Avioehto voidaan myös rajata koskemaan vain avioeroa ja/tai tilannetta, jossa avioliitto päättyy puolison kuolemaan.

 

Kerromme mielellämme lisää palveluistamme – ota yhteyttä!

Yhteystiedot

Lapsen huolto ja tapaaminen

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi hänen yksilöllisten tarpeidensa ja toivomustensa mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Erotilanteessa tulee ajankohtaiseksi sopia, miten lapsen huolto ja asuminen jatkossa järjestetään.

 

Vanhemmat voivat sopia, että vanhemmat huolehtivat lapsen huollosta yhdessä tai että vain toinen vanhemmista vastaa huollosta. Vanhemmat voivat sopia, asuuko lapsi toisen vanhempansa luona vai vuorotellen molempien vanhempiensa luona (ns. vuoroviikkoasuminen). Tapaamisoikeus turvaa lapselle oikeudet luoda ja säilyttää suhteet myös vanhempaansa, jonka luona hän ei asu. Autamme myös tilanteissa, joissa on tarpeen vahvistuttaa tuomioistuimessa lapselle oikeus tavata muuta hänelle erityisen läheistä henkilöä.

 

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Vanhempi voidaan tarvittaessa velvoittaa suorittamaan lapselle elatusapua. Elatusavun määrä vahvistetaan sopimuksella tai tuomiolla.

 

Tarjoamme apua kaikissa lapsen huoltoon ja elatukseen liittyvissä kysymyksissä. Autamme sopimukseen pääsemisessä, saatamme asian sovitteluun tai ajamme tarvittaessa asiaa oikeusteitse. Jos lapsen huollosta, tapaamisoikeudesta tai elatuksesta on jo voimassa lastenvalvojan tai tuomioistuimen vahvistama sopimus, asia voidaan ottaa uuteen käsittelyyn olosuhteiden muuttuessa. Autamme myös näissä tilanteissa.

Kysy lisää

Yhteydenottolomake

* Pakolliset kentät

Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota.